Close

EDI Oplossingen

Het ‘EDI-gebeuren’ is een vaak gehoorde term binnen veel bedrijven die in eerste instantie in het leven geroepen werd door grotere bedrijven en multinationals. Om u als KMO te helpen zorgen wij voor de analyse en het ontwikkelen van EDI berichten (Electronic Data Interface) voor gegevensuitwisseling tussen interne en externe systemen. Focus ligt op kwaliteit, budget en kennisoverdracht.
Dit alles wordt ontwikkeld in een MS Server omgeving gebruik makend van Integration Services en het geheel wordt gedocumenteerd zodat u beschikt over alle broncode.
edi2